Ve spolupráci s prověřenými advokáty vypracuji smlouvy spojené s prodejem nemovitosti

kupní smlouva
smlouva o smlouvě budoucí
smlouva o advokátní úschově
zástavní smlouva
darovací smlouva
smlouva o zřízení věcného břemene
vypracování plné moci
vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí
předávací protokol
a další smlouvy na přání majitele nemovitosti 

A zároveň s těmito smlouvami poskytuji tyto další služby

právní konzultace
úschovu kupní ceny
podání návrhu na vklad vlastnického nebo zástavního práva
ověření podpisů
předání nemovitosti včetně odečtu medií

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Přihlaste se k odběru článků

Jednou do měsíce tipy a rady e-mailem zdarma

zpracováním osobních údajů